News‎ > ‎

Barangay Legislation: Amending an Ordinance and Tips for Conducting Public Hearing

posted Dec 4, 2016, 11:39 PM by Barangay Tortugas
Sa taong ito, ang mga pag-aaral na aming pinagsalusaluhan ay may kinalaman sa pagsasagawa at pag amyenda ng mga batas at ang maayos na pag-sasagawa ng public hearing dito sa barangay.

Salamat sa aming panauhin at mga tagapagturo na nagbigay ng mas malinaw na kaalaman pa, hindi lamang sa aming mga elected officials at maging sa aming mga barangay tanod, lupon at bawat pangulo ng mga lokal na samahan dito sa aming barangay.

Ito ay isa na ring masasabi magandang nakasasanayan ng barangay - ang patuloy na pag –aaral at pag review sa mga batas na kailangan ng ma- amendahan. Isang patotoo din ito sa makabuluhang nagagawa ng “Learning Barangay Week Program” na kolaborasyon ng Pamahalaang Lungsod at ng Barangay.
Comments