News‎ > ‎

CBDRRM: Reviews of EWS (Alert Levels, Pick-up Points, Low, Medium and High Risk Area & Go Bag)

posted Dec 5, 2016, 5:58 AM by Barangay Tortugas
Ang Barangay Tortugas ay isa sa pinaka bulnerableng lugar dito sa Lungsod ng Balanga pagdating sa mga kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol at iba pa, kaya ang isa sa pinagtuunan ng pansin ay ang pagiging handa sa hamon ng mga ganitong bantang panganib.

Naging bahagi na sa aming barangay ang pagsustina sa kasanayan sa pagiging alerto kung sakali mang meron ganitong pangamba kaya laging may nakapaloob ng mga pag-aaral at paghahanda sa aming barangay.

Ang programa din na ito ay upang sanayin at upang matandaan ng bawat residente ang aming mga alerto ibinibigay tulad ng Early Warning System na maririnig sa buong barangay sa pamamagitan ng Public Address System na dinig sa buong barangay.

Ang mga pick-up points na kung saan ay doon maghihintay ang mga evacuees upang kunin ng mga nakahandang sasakyan patungo sa evacuation centers. Ang pagkakakroon ng kaalaman ng mga residente sa community Risk Area at ang pagkakaroon ng bawat pamilya ng tinatawag na GO-bag na naglalaman ng mahahalgang bagay sa panahong sa panahon ng paglikas.

Comments