News‎ > ‎

Effective Fishing Methods and Techniques for Marginal Fishermen

posted Dec 5, 2016, 5:34 AM by Barangay Tortugas
Ang programang ito ay isa sa kahilingan ng Komite ng Agrikultura at Pangisdaan ng aming Barangay na magkaroon din ng pag-aaral para sa makabagong pamamaraan ng pangingisda, at epektibong sistema upang mas mapaigting ang huli ng aming mga mangingisda.
    
Sa haba ng panahon, ang aming mga mangingisda ay umaasa lamang sa tradisyonal at kinasayanayanng pang-huli ng kung saan ay nanganga-ilangan nang magkaroon ng makabagong uri ng panghuhuli o sistema.

Kasabay na rin nito na malaman ng aming mga mangingisda na kailangan na din magkaroon ng panahon ng panghuhuli (fishing season) at magkaroon ng pagkakataon na lumaki ang mga isda na tama lang ng hluhin.
Comments