News‎ > ‎

Fire Safety Drill (Preparation for Regional Barangay Fire Olympics)

posted Dec 5, 2016, 6:21 AM by Barangay Tortugas
Ang pagiging handa sa lahat ng bagay na hindi ina-asahan o mga emergencies ang madalas na binibigyan ng pansin ng ating barangay at dahilan ito upang patuloy ang ating mga fire volunteer brigade sa pagsasanay.

Ang gawing ito ay preparasyon din sa darating na Regional Fire Olympics. Ang ating barangay ay madalas na nagwawagi sa labanang ito at layunin din naman ng bawat miembro ng brigada na magpatuloy sa kanilang kasanayan sa bagay na ito.
Comments