News‎ > ‎

Forum on Drug Addiction and Counseling

posted Dec 5, 2016, 5:53 AM by Barangay Tortugas
Alam natin na ang bagay na ito ay isa sa pinakamalubhang prolema ng lipunan. Ang aming barangay ay masyadong nababahala sa posibleng mabiktima nito - kaya ang Barangay Anti-Drug Abuse Committee ay hindi tumitigil sa pagpapatupad ng kanilang programa tungkol dito.

Ang ganitong forum ay isa sa madalas na isinasagawa dito sa aming barangay upang ang aming mga kabataan na easy target ng ganitong mga bisyo ay mapaalalahanan. Ang pamunuan ay patuloy din sa pag-monitor upang sabayan at labanan ang mga modus na mabilis na nakai-emplwensya sa lipunan sapagkat hindi lamang mga bata kundi pati na rin ang mga may-gulang ay nabibiktima nito. Salamat kay Doctor Alvin Venzon na nagbigay ng panayam.
Comments