News‎ > ‎

Registration of Live Birth

posted Dec 5, 2016, 6:06 AM by Barangay Tortugas
Ang programang ito ay isa sa pinakihihintay ng mga tao sa panahon ng Barangay Week Program sapagkat nagkakaroon ang bawat isa ng pagkakataon na mai-ayos ang kani-kanilang birth cdrtificate, marriage contract at mga registration documents na ipinagkakaloob ng libre kung ang mga problemang idinudulog ay kayag disesyunan ng ating Local Civil Registrar. Nagpaptuloy ito upang ang mga serbisyong bayan ay sadyang nararamdaman ng mga tao aming pinagsisilbihan.
Comments