News‎ > ‎

State of the Children's Address

posted Nov 26, 2014, 9:21 PM by Barangay Tortugas
Isang magandang umaga po sa inyong lahat lalong-lalo na sa ating napakasipag na kapitan, Kgg. Victor A. Baluyot Jr.at sa lahat ng bumubuo ng barangay council ng Tortugas gayun din sa ating mga piling panauhin na patuloy na sumusuporta sa adhikain ng ating barangay. Sa ating mga magulang, mga guro at ang ating butihing punongguro at sa mga kapwa ko mag-aaral, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marc Joel Sanchez mula sa ika-anim na baitang at ako po ay naatasan na magbigay sa inyo ng komprehensibong ulat na patungkol sa mga bagay at programa ng barangay at paaralan para sa kabutihan naming mga mag-aaral.

Ang bawat kabataan ay may karapatan. Kabilang dito ang karapatang makapag-aral at magkamit ng dekalidad na edukasyon. Sa nakalipas na halos siyam na buwan na pamamalagi namin sa paaralang ito, masasabi kong kaming mga mag-aaral ay hindi kailan man napagkaitan ng karapatang ito. Patunay dito ang aming mahuhusay, masisipag at maunawaing mga guro na patuloy na nagsisikap na mahasa ang aming talino at kakayahan sa akademya man o sa ibang larangan. Bawat araw ay puno ng iba’t ibang Gawain na nakatutulong sa amin na magkamit ng kaalaman na magagamit namin hindi lamang sa pagsagot sa mga pagsusulit gamit ang lapis at papel kundi lalo’t higit sa pagsagot sa mga katanungan sa pang-araw-araw na buhay at pagharap sa mga hamong dala nito. Isang patunay rin ang pagsusumikap n gaming mga guro na maisali at maipanalo kami sa mga pandibisyong paligsahan tulad ng DSPC, MTAP at iba pa.  Katunayan nakamit ni Dayanara Jean Laborcero ang unang puwesto sa photojournalism sa pangunguna ni Gng. Neriza P. Cabreta sa nakaraang Division Schools Press Conference. Bukod ditto, hinahasa rin kami na maging mahusay na mga manlalaro. Sa katunayan nagwagi ang halos lahat ng mga manlalaro sa larangan ng volleyball at badminton kung saan nakarating sa CLRAA sina Dayanara Jean Laborcero at John Lemuel Ballesteros para sa badminton at si Carlo Mendoza sa volleyball.

Hindi lamang ang aming mga guro ang tumutulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Nariyan rin ang aming minamahal na punongguro na si Gng. Zenaida San Pedro na patuloy ang pagsuporta sa aming mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga programa na ipinatutupad sa aming paaralan. Nariyan ang pagsasagawa niya ng seminar tungkol sa bullying, pagpapabasa sa mga bata lalo na sa unang baitang at madalas na pagbisita sa aming mga silid-aralan upang tiyakin na kami ay nag-aaral at natuturuan nang mabuti.

Higit sa lahat, kami ay tunay na mapalad sapagkat ang aming barangay ay patuloy din ang suporta sa aming mga mag-aaral. Nariyan ang iba’t ibang proyekto ng barangay na nakasentro hindi lamang sa pagkatuto kundi maging sa kaligtasan at kapakanan naming mga bata. Ang patuloy na pagsuporta nila sa Edu Child parenting program na nagbibigay suporta sa aming mga magulang sa tama at mabisang pagpapalaki sa aming mga bata ay isang napakalaking bagay upang masiguro ang maganda naming kinabukasan. Patuloy rin ang pagbibigay nila sa amin ng makabuluhang mga impormasyon tulad ng solid waste management, anti-smoking at anti-rabies symposium upang kami bilang mga bata ay mgkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa mga bagay na may kinalaman sa aming kapaligiran at kaligtasan. Kaagapay rin ng paaralan ang barangay sa pagpapatakbo ng aming School Governing Council o SGC at katulong sa pagsasaayos ng paaralan tuwing brigada eskwela. Buo rin ang suporta ng barangay sa pagbibigay ng maayos na silid-aralan sa aming mga mag-aaral at maging ang ating covered court na kinalalagyan natin ngayon ay dahil din sa tulong nila. Idagdag pa rito ang pag-a-upgrade ng school yard, pagkakaroon ng malinis na suplay ng tubig, feeding program at iba pa. Isa rin sa napakagandang proyekto ng brgy. ay ang pagkakaroon ng Brgy Council for the Protection of Children o ang BCPC kung saan nagpapalano ang brgy ng mga programa para sa kapakanan naming mga bata. Sa katunayan, kasama ako sa unang pagpaplano kasama si Gng. Connie M. Andrade na guro sa ika-apat na baitang.

Subalit sa kabila ng mga pribelehiyong ito na ibinibigay sa amin, masasabi kong mayroon pa ring lugar para sa patuloy na pagbabago at pag-unlad o yung tinatawag nating “room for improvement” sapagkat alam natin na walang sinuman sa atin ang perpekto. Isang bagay lamang ang sa aking palagay ang kailangan pang bigyang pansin ng paaralan at ng barangay. Ito ay ang masiguro na ang lahat ng kapwa ko bata mahirap man o mayaman ay makapag-aral at mabigyan ng pagkakataong matuto. Bagaman ginagawa ng paaralan at barangay ang lahat upang madala sa paaralan ang mga batang tulad ko na hindi nag-aaral, alam kong mayroon pa rin sa kanila ang hindi nakapgpapatuloy ng pag-aaral sa iba’t ibang kadahilanan at marahil ay pangunahin na ditto ang kahirapan. Subalit sa tulong pa rin ng barangay at siyempre ng mga magulang, nasisiguro kong darating ang araw na wala ni isa mang batang Tortugas ang hindi makakapg-aral at makapagtatapos.

Muli ako po si Marc Joel Sanchez at ito po ang aking State of the Children’s Address. Maraming salamat po at magandang umaga. 

Comments