News‎ > ‎

Tobacco-Free Generation (TFG) Promotion

posted Dec 5, 2016, 6:09 AM by Barangay Tortugas
Ang TFG ay isa sa kinikilala ngayon hindi lamang dito sa atin kundi pati na rin sa iba pang mga bansa at nakatutuwa na ang City of Balanga ang unang nakilahok at magpatupad nito sa Pilipinas. Sa TGF, ang mga batang ipinanganak sa taong 2000 ay inanyayahan ng pamahalaang maki-isa sa programang ito at dahil sa kanilang magandang responde: “kailanman ay hindi sila gagamit o susubok manigarilyo.”

Dahil dito, lalo pang pina-igting ang kampanya ng ating pamahalaan upang tuldukan na ang pang-iinganyo ng mga malalaking tobacco producers hindi lamang dito sa atin kundi maging sa buong mundo. Sa bagay na ito, ang Barangay Tortugas ay labis na nakiki-isa sa magandang layunin ng TFG kayat ito ay aming sinosuportahan at patuloy ang kampanya hindi lamang sa mga bata (pangunahing target) kundi pati na rin sa mga may-gulang.
Comments