News‎ > ‎

Updates on Financial Management System

posted Dec 5, 2016, 6:07 AM by Barangay Tortugas
Ang pagkakaroon ng maayos na pangangalaga ng ating pananalapi ay isa sa magandang kasanayan din dito sa ating barangay. Ang ating inilalaan ng mga pondo para sa mga serbisyo ay natutugunan ayon sa itinatalagang pananalapi sa mga programa at ito ay laging naaayon sa panuntunan.

Sa kabila nito, ang mga kawani ng Pamahalaang Lungsod ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng mga updates at mga pag-aaral sa aming finance team upang mas higit pang mapangalaagan ang pananalapi ng barangay. Sa panahong ito rin napaguusapan kung meron mga pagbabago sa sistema sa paggawa ng financial report.
Comments